TOESLAGEN

Mogelijk komt u in aanmerking voor onderstaande toeslagen:

Zorgtoeslag

Vergoeding van de kosten van de standaard basisverzekering.

Voorwaarden (2021):

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft het basispakket van een zorgverzekering (niet van toepassing voor studentenverzekering)
 • Als u alleenstaand bent, is uw bruto inkomen niet hoger dan € 31.138, of al u een partner heeft, dan bedraagt uw gezamenlijke inkomen niet meer dan € 39.979.

Huurtoeslag

Huursubsidie verstrekt aan ingezetenen met een laag inkomen en met hoge huurkosten.

Voorwaarden (2021):

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U huurt een zelfstandige woonruimte, zijnde uw woonadres
 • De ‘kale’ huur mag niet hoger zijn dan de limiet voor uw situatie
 • De waarde van uw bezittingen en beleggingen is niet hoger dan € 31.340 of € 62.680 samen met uw partner
 • Uw inkomen is uiteindelijk bepalend voor de hoogte van de toeslag

Alle toeslagen, behalve de eerste kinderbijslag, zijn gebaseerd op uw inkomen. Wanneer uw inkomen verandert, moeten deze toeslagen dienovereenkomstig worden aangepast.


Kinderbijslag

Een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid in de uitgaven voor het opvoeden van een kind, dat in Nederland of in het buitenland woont.

Voorwaarden:

 • Uw kind(eren) is/zijn jonger dan 18 jaar.

Zelfs als uw kind in Griekenland (of elders) woont, is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.

 

Kinderopvangtoeslag

Tegemoetkoming aan ouders van jonge kinderen (tot de leeftijd van 12 jaar) om de kosten van kinderopvang te betalen.

Voorwaarden:

 • Beide ouders werken.
 • Uw kinderen gaan naar de kinderopvang.

Kindgebonden Budget

Extra maandelijkse bijdrage voor gezinnen met kinderen.

Voorwaarden:

 • U ontvangt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Uw (gezamenlijk) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van de samenstelling van uw gezin
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog

Als je geïnformeerd wilt worden

over de uitkeringen waar u mogelijk recht op hebt, neem dan direct contact met ons op. Wij zullen u nauwkeurig informeren over de vergoedingen waarvoor u in aanmerking komt, afhankelijk van uw situatie.

Contact Us