Prijzen voor particuliere en zakelijke diensten

Particulier

Omschrijving

Prijs (incl. btw)

Inkomensgerelateerde verklaringenP-BILJET:  voor iedereen die het hele jaar in Nederland was ingeschreven€ 80,00
M- of C-BILJET: voor iedereen die niet het hele jaar in Nederland was ingeschreven€ 140,00
W-BILJET:  voor iedereen die aangifte winst uit onderneming moet doen≥ € 175,00
VOORLOPIGE AANSLAG: dit wordt gedaan om uw belasting vooruit te betalen/ontvangen in maandelijkse termijnen€ 60,00
MIDDELING: de middelingsregeling stelt een belastingplichtige in staat om de te veel betaalde belasting terug te vorderen over een periode van 3 jaar€ 120,00
OPGAAF WERELDINKOMEN: gedaan om de belastingdienst te informeren over uw wereldinkomen, bijv. om uw definitieve financiële vergoedingen te bepalen€ 60,00
 Toeslagen
HUURTOESLAG€ 90,00
ZORGTOESLAG € 75,00
KINDEROPVANGTOESLAG€ 90,00
AANPASSING AAN TOESLAGEN € 40,00
Werkloosheidsuitkering
AANVRAAG WW-UITKERING: wij verzorgen de uitkeringsaanvraag bij het UWV  (www.uwv.nl)€ 90,00
MAANDELIJKSE ONDERSTEUNING: wij verzorgen uw maandelijkse werkzaamheden richting UWV€ 40,00 / maand
Overige diensten
WOONPLAATSVERKLARING€ 40,00
ADVIES: Registratie als buitenlandse belastingplichtige op aanvraag
30% REGELING: Belastingvrijstelling voor werknemers die in het buitenland zijn aangenomen om in Nederland te werken op aanvraag
ADVIES per UUR€ 75,00
 

Zakelijk

Omschrijving

Prijs (incl. btw)

BedrijfsadministratieEenmanszaak (Sole proprietor)
≥ € 75,00 / month
VOF (Partnership)≥ € 125,00 / month
BV (Limited Liability Company)≥ € 175,00 / month
Vraag ons kantoor naar een prijs op maat voor uw bedrijf op aanvraag
BedrijfsoprichtingONLINE: wij registreren uw bedrijf online, u gaat zelf naar de afspraak bij de Kamer van Koophandel€ 75,00
VOLLEDIG: wij registreren uw bedrijf online, wij gaan met u mee naar de afspraak bij de KvK op aanvraag
Boekhouding
BTW/ICP: we dienen uw BTW en/of ICP aangifte in≥ € 75,00
BOEKHOUDING: verwerken van in- en verkoopfacturen, bank, kassabonnen€ 60,00 / uur
Overige diensten
KLEINEONDERNEMINGSREGELING (KOR): verzoek om toe te treden tot of af te melden van toepassing KOR-regeling, ontheffing btw-plicht€ 60,00
SALARIS ADMINISTRATIE: loonstroken, arbeidscontracten, jaaropgaven, salarisadministratie en pensioenopbouw op aanvraag
VENNOOTSCHAPSBELASTING: aangifte vennootschapsbelasting voor fiscale entiteiten (VPB) op aanvraag